Media

ต้นกำเนิด 'ไฟแช็ก'

Quick Facts

มนุษย์รู้จักการจุดไฟด้วยวิธีต่างๆ มานานนับล้านปี แต่อุปกรณ์จุดไฟแบบพกพา ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญ วันนี้ GYPZY WORLD จะพาไปชมคลิปวิดีโอต้นกำเนิดไฟแช็กในแบบต่างๆ กัน.

Comments

Latest Article