Media

7 เมนูแปลกสมัยโรมัน

Quick Facts

เรื่องราวของอาหารเป็นเรื่องที่มีแง่มุมให้ศึกษาอีกมากมาย เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ นั่นคือ 'การกิน' ที่แม้จะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สร้างผลกระทบที่ไม่ธรรมดาตลอดเวลาในประวัติศาสตร์
.
วันนี้เราจะไปพารู้จักกัน 7 เมนูแปลกสมัยโรมัน อาหารที่มาพร้อมกับความต่างที่ ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม ต่างการรับรู้ และแน่นอนอาจนำพาเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เราไม่รู้จักมาด้วย
.
อาหารแปลกมีนัยที่ลึกซึ้งกว่าแค่อาหารต่างถิ่น แต่ยังหมายถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รู้แน่ชัดว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ ถึงจะมีการรับรองกันว่ากินแล้วไม่ตาย แต่ก็ใช่ว่าจะเสมอไป ...

Comments

Latest Article