Book Reviews

สเปน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน

Quick Facts

จักรวรรดิสเปนแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมดินแดนในยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกา อาจกล่าวได้ว่า จักรวรรดิสเปนเป็นจักรวรรดิแรกที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน สเปนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจของยุโรปในศตวรรษที่ 16
Spain : The Empire on Which the Sun Never Set
สเปน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน (ปกแข็ง)
ผู้เขียน รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
ออกแบบปก Rabbithood Studio
ราคาปก 485 บาท
ลดเหลือ 413 บาท
ค่าจัดส่ง 40 บาท ต่อเล่ม
.
สั่งซื้อได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40xsc8705a
หรือทางเว็บ https://www.gypsygroup.net/p/563
.
การก่อตัวของจักรวรรดิสเปนเริ่มต้นที่การอภิเษกสมรสของ "เจ้าหญิงอิซาเบล" และ "เจ้าชายเฟอร์ดินันด์" และการรวมอาณาจักรคาสตีลและอารากอนเข้าด้วยกัน เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่ผลักดันให้สเปนก้าวขึ้นเป็นจักรวรรดิ คือ การค้นพบอเมริกาของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสในปี ค.ศ. 1492 และการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 ในปี ค.ศ. 1516 รัชสมัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองของราชวงศ์ฮับส์บูร์กในสเปน จักรวรรดิสเปนแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมดินแดนในยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกา อาจกล่าวได้ว่า จักรวรรดิสเปนเป็นจักรวรรดิแรกที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน สเปนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจของยุโรปในศตวรรษที่ 16 ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านเดินทางสู่จักรวรรดิสเปนอันยิ่งใหญ่ "ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน"

Comments

Latest Article