English From History

เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ : การสละราชบัลลังก์อังกฤษของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 8

วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 ท่ามกลางความเงียบงันชั่วขณะ มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงวิทยุ ประกาศว่า

"ที่นี่คือพระราชวังวินด์เซอร์ ออกแถลงการณ์โดยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด"

(This is Windsor Castle. His Royal Highness Prince Edward.)

ไม่กี่อึดใจ เสียงชายอีกคนก็ดังขึ้น เขาพูดอย่างช้าๆ ชัดถ้อยชัดคำ น้ำเสียงสงบจริงจัง

"ในที่สุด ข้าพเจ้าสามารถกล่าวถ้อยคำบางประการด้วยตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าไม่เคยปรารถนาปิดบังสิ่งใด ... ข้าพเจ้าตระหนักว่า เป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนี้ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์ ตามที่ข้าพเจ้าประสงค์จะกระทำ โดยปราศจากการช่วยเหลือและการสนับสนุนของสตรีที่ข้าพเจ้ารัก ..."

(At long last I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything...I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as King as I would wish to do without the help and support of the woman I love...)

นี่คือถ้อยคำของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด หรือเอ็ดเวิร์ดที่ 8 (Edward VIII, 1894–1972) กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ขณะกำลังประกาศต่อสาธารณชนทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องการสละราชสมบัติ เพื่อสมรสกับนางวอลลิส ซิมป์สัน (Wallis Simpson, 1896–1986) สตรีสามัญชนชาวอเมริกัน

เอ็ดเวิร์ดที่ 8 เป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่สละราชสมบัติโดยสมัครใจ เพื่อสมรสกับสตรีที่พระองค์รักที่สุด พระองค์กับราชสำนักและรัฐบาลได้พยายามสุดความสามารถเพื่อหาทางออกสำหรับวิกฤตนี้ แต่อังกฤษไม่อาจยอมรับราชินีต่างชาติจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ่านการหย่าร้างแล้วถึงสองครั้ง เอ็ดเวิร์ดที่ 8 ทราบดีว่าพระองค์มีภาระต้องปกครองบ้านเมืองและรับใช้ประชาชน แต่จะปฏิบัติหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินได้อย่างไร หากไม่มีคนรักอยู่เคียงข้างบัลลังก์

มาร่วมย้อนเวลากลับไปยังอังกฤษปี 1936 กับ 'เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์' (English From History) เรื่อง 'การสละราชสมบัติของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 8'.

ปล. อักษรย่อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
n. หมายถึง คำนาม
v. หมายถึง คำกริยา
adj. หมายถึง คำคุณศัพท์
adv. หมายถึง คำวิเศษณ์
phrase หมายถึง วลี, สำนวนAbdication (n.) การสละราชสมบัติ
Abdicate (v.) สละราชสมบัติ


Abdication (การสละราชสมบัติ) หมายถึงการสละตำแหน่งและอำนาจทั้งหมดของประมุขก่อนกำหนด มาจากศัพท์กฎหมายละตินว่า abdicatio (ปฏิเสธการเป็นเจ้าของหรือการครอบครองต่อไป) ใช้อธิบายการตัดบุตรชายออกจากครอบครัว ทำให้เขาไม่มีสิทธิ์รับมรดกของครอบครัว

การสละราชสมบัติของเอ็ดเวิร์ดที่ 8 คือการสละสิทธิ์การเป็นกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ประมุขของประเทศในเครือจักรภพ และจักรพรรดิแห่งอินเดีย รวมถึงราชสมบัติทั้งหมดที่พระองค์พึงครอบครองในฐานะประมุข

ตัวอย่างประโยค

Edward VIII's abdication was caused by his love for a woman, rather than a defeat in war.

การสละราชสมบัติของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 8 เกิดขึ้นความรักที่พระองค์มีต่อสตรี ไม่ใช่เพราะแพ้สงคราม.Divorce (n., v.) การหย่า
Divorcé (n.) ชายที่เคยหย่า
Divorcée (n.) หญิงที่เคยหย่า


Divorce (การหย่า) หมายถึงการทำให้ความสัมพันธ์ของคู่สมรสตามกฎหมายสิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายจึงสามารถแต่งงานใหม่โดยผู้หย่าฝ่ายชายเรียกว่า divorcé ส่วนผู้หย่าฝ่ายหญิงเรียกว่า divorcée

ตัวอย่างประโยค

Wallis Simpson was a two-time divorcée. She firstly divorced Earl Winfield Spencer Jr., then Ernest Aldrich Simpson.

วอลลิส ซิมป์สันเป็นหญิงที่หย่าแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเธอหย่ากับเอิร์ล วินฟีลด์ สเปนเซอร์ เจอาร์. ครั้งที่สองเธอหย่ากับ เอิรเนสต์ อัลดริช ซิมป์สัน.Prince of Wales (n.) เจ้าชายแห่งเวลส์, มกุฎราชกุมารอังกฤษ

Prince of Wales (เจ้าชายแห่งเวลส์) เป็นยศของรัชทายาทประเทศอังกฤษ เป็นตำแหน่งทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง (Heir Apparent) คือเป็นทายาทสายตรง ไม่อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เพื่อมอบให้ทายาทองค์อื่นได้ พระยศเจ้าชายแห่งเวลส์ เทียบเท่ากับยศมกุฎราชกุมาร (crown prince) ในหลายประเทศ

ธรรมเนียมการแต่งตั้งยศเจ้าชายแห่งเวลส์ เกิดขึ้นในปี 1301 เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 1 (Edward I, 1239–1307) ประทานตำแหน่งเจ้าผู้ครองหรือ 'เจ้าชาย' (prince) แห่งแคว้นเวลส์แก่บุตรชาย ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 (Edward II, 1284–1327) หลังเอ็ดเวิร์ดที่ 1 พิชิตดินแดนเวลส์และสังหารเดวิด แอพ กริฟฟิธ (Dafydd ap Gruffydd, 1238–1283) เจ้าชายแห่งเวลส์องค์สุดท้าย การพระราชทานยศเจ้าชายแห่งเวลส์แก่รัชทายาทอังกฤษ จึงกลายเป็นธรรมเนียมนับแต่นั้น

ตัวอย่างประโยค

Ms. Simpson first met Edward while he was a Prince of Wales.

คุณซิมป์สันพบกับเอ็ดเวิร์ดครั้งแรกขณะยังทรงเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์. Affair (n.) ความสัมพันธ์เชิงชู้

Affair (ความสัมพันธ์เชิงชู้) หรือ Love affair สามารถใช้เรียกการมีความรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม เช่นการล่วงประเวณี การคบชู้ ขณะที่ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานแล้ว

ตัวอย่างประโยค

Before Simpson, Prince Edward enjoyed having affairs with many women, some of whom were married.

ก่อนมีซิมป์สัน เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเพลิดเพลินกับการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากมาย ทั้งๆ ที่พวกเธอหลายคนแต่งงานแล้ว.Scandal (n.) เรื่องอื้อฉาว เรื่องเสื่อมเสีย,เรื่องน่าอับอาย
Scandalous (adj.) อื้อฉาว, เสื่อมเสีย, น่าอับอาย


Scandal (n.) ใช้เรียกการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อื้อฉาว น่าอับอาย หรือผิดศีลธรรม สร้างความเสื่อมเสียแก่บุคคล องค์กร หรือสถาบัน คำนี้มีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า skándalon หมายถึง 'กับดักสำหรับดักศัตรู' หรือ 'เหตุที่ทำให้รู้สึกสะดุดคิดเรื่องศีลธรรม' ต่อมาศาสนาคริสต์นำคำนี้ไปใช้ในภาษาละตินเพื่ออธิบาย 'การกระทำหรือสิ่งที่ทำให้สะดุด และชักนำให้ทำบาป' และพัฒนาจนมีความหมายอย่างในปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยค

Edward VIII's intention to do whatever it takes was scandalous because it would compromise the integrity of the monarchy.

เจตนาที่จะทำทุกวิถีทางของเอ็ดเวิร์ดที่ 8 คือเรื่องน่าอับอาย เพราะจะทำให้ความน่าเชื่อถือของระบอบกษัตริย์ตกอยู่ในความเสี่ยง.Voluntary (n., adj.) ความสมัครใจ, ความจงใจ
Voluntarily (adv.) โดยสมัครใจ, โดยจงใจ


Voluntary (ความสมัครใจ, ความจงใจ) หมายถึงการลงมือทำสิ่งใดโดยไตร่ตรองแล้ว และยอมความผิดชอบผลของการกระทำของตน ตรงข้ามกับคำว่า Involuntary (ไม่ได้ตั้งใจ, โดยอัตโนมัติ) และ Non-voluntary (ไม่สมัครใจ)

ตัวอย่างประโยค

Edward VIII was the only British sovereign ever to voluntarily resign the crown.

เอ็ดเวิร์ดที่ 8 เป็นพระราชาอังกฤษเพียงพระองค์เดียวที่สละมงกุฎ (ออกจากตำแหน่งพระราชา) โดยสมัครใจ.To be deeply in love (phrase) รักมาก, หลงรัก

To be deeply in love (รักมาก, หลงรัก) เป็นวลีสำหรับเรียกอาการที่คนหนึ่งรักอีกคนมากๆ เกิดจากการประสมคำว่า deeply (อย่างมาก, อย่างสุดซึ้ง) และ in love (กำลังมีความรัก, หลงรัก)

ตัวอย่างประโยค

Prince Edward was deeply in love with Wallis before he became king.

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดหลงรักวอลลิซตั้งแต่ก่อนพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์.Marry (v.) แต่งงาน, สมรส
Marriage (n.) การแต่งงาน, การสมรส


Marry (แต่งงาน, สมรส) และ Marriage (การแต่งงาน, การสมรส) ใช้อธิบายการจดทะเบียนเป็นสามีภรรยาหรือคู่สมรสที่ถูกกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค

Edward determined to marry Simpson, even though he would lose his kingship.

เอ็ดเวิร์ดตั้งใจจะสมรสกับซิมป์สัน แม้พระองค์จะสูญเสียตำแหน่งพระราชาก็ตาม.Socialite (n.) คนเด่นในสังคม

Socialite (คนเด่นในสังคม) หมายถึงคนที่มีหน้ามีตาและอิทธิพลในสังคม มักเป็นคนมีฐานะหรือมีพื้นเพเป็นคนชั้นสูง ชอบไปงานเลี้ยงและงานสังคมต่างๆ คำว่า Socialite ปรากฏครั้งแรกในนิตยสาร Time เมื่อปี 1928 โดยเลียนแบบการเล่นเสียงคำว่า social light (แสงไฟสังคม)

ตัวอย่างประโยค

Because Wallis Simpson was a socialite, she could meet members of the British royal family, including Prince Edward.

เพราะวอลลิส ซิมป์สันเป็นคนเด่นในสังคม เธอจึงมีโอกาสพบกับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ รวมถึงเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด.Supreme Governor of the Church of England (n.) ประมุขแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ

Supreme Governor of the Church of England (ประมุขแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ) เป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายคริสตจักรแห่งอังกฤษ (Church of England) ควบคู่กับตำแหน่ง Defender of the Faith (ผู้ปกป้องศรัทธา) ตำแหน่งประมุขทางศาสนาของอังกฤษ กษัตริย์เฮนรีที่ 8 (Henry VIII, 1491–1547) ทรงได้รับตำแหน่ง Defender of the Faith จากพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 (Leo X, 1475–1521) เพื่อยกย่องการสนับสนุนศาสนจักรที่กรุงโรม ทั้งสองตำแหน่งผูกพันกับกษัตริย์อังกฤษนับแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

สาเหตุหลักที่เอ็ดเวิร์ดที่ 8 ไม่สามารถสมรสกับวอลลิส ซิมป์สันได้ เพราะเธอเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วครั้งหนึ่ง และกำลังจะหย่ากับสามีคนปัจจุบัน เวลานั้นคริสตจักรแห่งอังกฤษไม่อนุญาตให้กษัตริย์สมรสกับสตรีที่เคยหย่าร้าง หากอดีตสามียังมีชีวิตอยู่ ในเมื่อเอ็ดเวิร์ดเป็นประมุขแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ ศาสนาจักรและรัฐบาลอังกฤษจึงคาดหวังให้กษัตริย์ปฏิบัติตามกฎเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศ รัฐบาลอังกฤษยังเกรงว่าประชาชนจะไม่ยอมรับราชินีต่างชาติที่เคยผ่านการหย่ามาแล้วถึง 2 ครั้ง

ในปี 2002 คริสตจักรแห่งอังกฤษตระหนักเรื่องการแต่งงานใหม่ของผู้ที่เคยหย่า และมีมติอนุญาตให้ผู้ที่เคยหย่าสามารถจัดพิธีสมรสในโบสถ์ได้ โดยอยู่ในเงื่อนไขที่คริสตจักรกำหนด

ตัวอย่างประโยค

As the Supreme Governor of the Church of England, the British king's marriage with a divorcée would cause great opposition.

ในฐานะประมุขแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ การสมรสของกษัตริย์อังกฤษกับสตรีที่เคยหย่าร้างจะทำให้เกิดการต่อต้านขนานใหญ่.


เรื่อง : พชร อังคเรืองรัตนา
ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

อ้างอิง

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/ritesrituals/divorce_1.shtml
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2984287/How-dippy-duke-death-wish-snared-Mrs-Simpson-sexual-hypnotist-Royal-biographer-reveals-Edward-hated-Princing-loved-perk-men-s-wives.html
https://www.dictionary.com
https://www.history.com/this-day-in-history/edward-viii-abdicates
https://www.merriam-webster.com
https://en.wikisource.org/wiki/Edward_VIII_of_the_United_Kingdom%27s_Abdication
https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
https://www.youtube.com/watch?v=fnrJQld1vDc&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=wBn06A-sdok

Comments

Latest Article