English From History

เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ : การยกพลขึ้นบกหาดนอร์มังดี

Quick Facts

การบุกหาดนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส เป็นการบุกทางทะเล (Seaborne Invasion) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร 156,000 นายพากันยกพลขึ้นบกบริเวณชายหาดแคว้นนอร์มังดี เพื่อยึดครองหัวหาดและตั้งฐานที่มั่นสำหรับปลดปล่อยยุโรปจากเงื้อมมือของกองทัพเยอรมัน
เหตุการณ์นี้สำคัญขนาดว่า ‘วันดี-เดย์’ กลายเป็นวลีติดปากสำหรับเรียกวันเริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่อื่นๆ

การบุกหาดนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส เป็นการบุกทางทะเล (Seaborne Invasion) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร 156,000 นายพากันยกพลขึ้นบกบริเวณชายหาดแคว้นนอร์มังดี เพื่อยึดครองหัวหาดและตั้งฐานที่มั่นสำหรับปลดปล่อยยุโรปจากเงื้อมมือของกองทัพเยอรมัน

ฝ่ายสัมพันธมิตรถูกโจมตีอย่างหนักโดยกองทัพเยอรมัน ซึ่งปักหลักป้องกันแนวชายหาด แนวป้องกันประกอบด้วยลวดหนาม กับระเบิด และเครื่องกีดขวางรถถังบนชายหาด ตามด้วยหน้าผาสูงและที่กำบังแน่นหนา ทหารเยอรมันมากกว่า 5 หมื่นนายมีทั้งปืนกล และปืนใหญ่นับร้อยกระบอกคอยป้องกันชายหาด

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน ปี 1944 เพียงวันเดียว มีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย 1 หมื่นคน มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันได้ 4,414 นาย ขณะที่ฝ่ายเยอรมันเสียชีวิตอย่างน้อย 1 พันนาย ปฏิบัติการบุกนอร์มังดียังคงดำเนินต่อไป โดยฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถเชื่อมหัวหาดทั้ง 5 หัวเป็นฐานที่มั่นขนาดใหญ่ได้วันที่ 12 มิถุนายนCzech hedgehog (n.) เฮดจ์ฮอกเช็ก

Czech hedgehog (เฮดจ์ฮอกเช็ก) คือเครื่องกีดขวางรถถังขนาดเล็กและกลาง และยานพาหนะ ทำจากเหล็กตัวไอหรือตัวแอล (I หรือ L) หรือคานเหล็กเหลือใช้ สามารถใช้ต่อไปแม้ถูกพลิก มีถิ่นกำเนิดจากชายแดนเยอรมัน-เชโกสโลวาเกีย ช่วงทศวรรษที่ 1930

ตัวอย่างประโยค

Allied soldiers used Czech hedgehogs on the shore as covers from enemy fire.
ทหารสัมพันธมิตรใช้เฮดจ์ฮอกเช็กบนชายหาดเป็นที่กำบังการโจมตีจากข้าศึกBarbed wire (n.) ลวดหนาม

Barbed wire (ลวดหนาม) คือ ลวดเหล็กแบบมีหนามแหลมคม ใช้ป้องกันบุคคลเข้าใกล้หรือขัดขวางการบุกของศัตรู

ตัวอย่างประโยค

Barbed wire was one of anti-personnel obstacles used at the shore of Normandy.
ลวดหนามเป็นเครื่องกีดขวางบุคคลชนิดหนึ่ง ที่ใช้ที่หาดนอร์มังดีBunker (n.) ที่กำบัง, บังเกอร์

Bunker (ที่กำบัง) คือ สิ่งก่อสร้างทางทหาร ใช้ป้องกันระเบิดหรือโจมตีประเภทต่างๆ และใช้เป็นที่มั่นสำหรับตอบโต้ข้าศึก มักสร้างใต้ดินหรือภายในภูมิประเทศ

ตัวอย่างประโยค

Many bunkers protected the Normandy shore from invasion.
ที่กำบังมากมายปกป้องชายฝั่งนอร์มังดีจากการบุกAmphibious warfare (n.) สงครามสะเทินน้ำสะเทินบก

Amphibious warfare (สงครามสะเทินน้ำสะเทินบก) คือ การโจมตีชายฝั่งจากทางทะเล และการส่งกองทัพขึ้นบก เพื่อยึดที่มั่นของข้าศึกบริเวณชายฝั่ง

ตัวอย่างประโยค

Operation Overlord was an example of amphibious warfare.
ปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด คือตัวอย่างการทำสงครามสะเทินน้ำสะเทินบกSatchel charge (n.) ระเบิดกระเป๋า

Satchel charge (ระเบิดกระเป๋า) คือ ชุดตัวจุดชนวนและวัตถุระเบิด มีอำนาจทำลายสูง ใช้สำหรับทำลายอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือรถถัง วิศวกรทหารมักบรรจุระเบิดในกระเป๋าสะพายเพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติการ

ตัวอย่างประโยค

Engineers used a satchel charge to destroy a bunker.
วิศวกรใช้ระเบิดกระเป๋าสำหรับทำลายที่กำบังMilitary Operation (n.) ปฏิบัติการทางทหาร

Military Operation (ปฏิบัติการทางทหาร) คือ การส่งกองทหารไปทำภารกิจอย่างหนึ่ง โดยวางแผนอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน มักใช้รหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยของหน่วยปฏิบัติการ

ตัวอย่างประโยค

The codename for the invasion of Normandy was Operation Overlord.
การบุกนอร์มังดีใช้นามแฝงว่า ปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด Mine (n.) กับระเบิด
 Mine (v.) วางกับระเบิด


Mine (กับระเบิด) คืออุปกรณ์ที่ฝังดินหรืออยู่ในน้ำ และจะระเบิดสร้างความเสียหายเมื่อมนุษย์หรือยานพาหนะเดินเหยียบหรือเข้าใกล้

ตัวอย่างประโยค

The shore of Normandy was full of mines.
ชายฝั่งนอร์มังดีเต็มไปด้วยกับระเบิด

The German army mined the Normandy shore.
กองทัพเยอรมันวางกับระเบิดที่แนวชายฝั่งนอร์มังดีD-Day (n.) วันปฏิบัติการ, ดี-เดย์

D-Day (วันปฏิบัติการ) คือ วันที่กองกำลังโจมตี หรือเริ่มปฏิบัติการ มาจากวลี D-Day and H-Hour หรือ วันที่ D เวลา H เพราะกองทัพเน้นสื่อสารด้วยรหัสลับแทนที่จะพูดข้อมูลอย่างเปิดเผย

ตัวอย่างประโยค

The D-Day for Normandy Invasion was Tuesday, 6 June 1944.
วันปฏิบัติการบุกนอร์มังดีคือ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 1944Invasion (n.) การบุก
To invade (v.) บุก


Invasion (การบุก) คือ การนำกองทัพเข้าพื้นที่อีกฝ่ายศัตรูเพื่อเอาชนะ ครอบครอง หรือปลดปล่อยจากเงื้อมมือศัตรู

ตัวอย่างประโยค

The invasion of Normandy was a turning point of World War II.
การบุกนอร์มังดีเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง

The Allies invaded Normandy, northwesternmost region of France.
ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกนอร์มังดี แคว้นทางตะวันเฉียงเหนือสุดของประเทศฝรั่งเศสBeachhead (n.) หัวหาด

Beachhead (หัวหาด) คือ ชายฝั่งทะเลที่ฝ่ายข้าศึกครอบครอง ซึ่งฝ่ายที่ยึดได้สามารถใช้เป็นจุดยกพลขึ้นบกที่ปลอดภัย และส่งกำลังเสริมและเสบียงสะดวกขึ้น

ตัวอย่างประโยค

The Allies established the Normandy beachhead for sending reinforcements to mainland Europe.
ฝ่ายสัมพันธมิตรจัดตั้งหัวหาดนอร์มังดี เพื่อส่งกำลังเสริมเข้าไปในยุโรปแผ่นดินใหญ่.


เรื่อง : พชร อังคเรืองรัตนา
ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

อ้างอิง : 

https://www.britannica.com/event/Normandy-Invasion
https://www.history.com/topics/world-war-ii/d-day
https://www.merriam-webster.com
https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page

Comments

Latest Article