English From History

เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ : ปฏิวัติฝรั่งเศส

Quick Facts

14 กรกฎาคม ถือเป็นวันชาติประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ทลายคุกบาสตีย์ อันเป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution)
เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ by Gypzy World

‘ปฏิวัติฝรั่งเศส’

ทุกวันที่ 14 กรกฎาคม ถือเป็นวันชาติประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ทลายคุกบาสตีย์ อันเป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution)

นี่คือเหตุการณ์ที่จะต้องสะเทือนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเจ้าขุนมูลนายไปตลอดกาล
เมื่อประชาชนฝรั่งเศสต่างลุกฮือขึ้นเพื่อพลิกโฉมหน้าสังคมใหม่ไปตลอดกาล และยังส่งอิทธิพลไปยังการปฏิวัติภายหลังอีกหลายครั้ง

แม้เวลาจะล่วงเลยไปกว่า 2 ศตวรรษ แต่แนวคิดที่สืบทอดมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสยังคงกึกก้องสะท้อนไปทั่วโลกในยามที่เสียงเรียกร้องของประชาชนไม่ได้ถูกรับฟังจากผู้ปกครอง

ปล. อักษรย่อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
n. หมายถึง คำนาม
v. หมายถึง คำกริยา
adj. หมายถึง คำคุณศัพท์Storm (v.) โจมตี, จู่โจม, เข้าตี
Storming (n.) การโจมตี, การจู่โจม


แม้การโจมตีคุกบาสตีย์จะถูกมองว่าเป็นการโจมตีสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์ที่ใช้กุมขังนักโทษทางการเมือง แต่ในช่วงเวลาที่คุกบาสตีย์ถูกยึด มีนักโทษภายในคุกเพียง 7 คน และไม่มีนักโทษถูกกุมขังจากคดีทางการเมืองแต่อย่างใด

ตัวอย่างประโยค

Prior to the storming of Bastille, both sides tried to negotiate for hours until a gunshot erupted.

ก่อนการทลายคุกบาสตีย์ ทั้งสองฝ่ายต่างเจรจากันหลายชั่วโมงจนกระทั่งเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งEquality (n.) ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
Equal (a.) เท่าเทียม, เสมอภาค


คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของการปฏิวัติฝรั่งเศส เพาะมันได้กลายมาเป็นแม่แบบให้ระบอบประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน แต่ใจความดั้งเดิมยังคงแบ่งพลเมืองออกเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ทางการเมือง ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองมักเป็นผู้ที่ไม่อาจจ่ายภาษีได้ตามกำหนด สตรี เด็ก ทาส และชาวต่างชาติ สิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงนี้เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองกลุ่มจนต้องนำทหารไปปราบหลายครั้ง

ตัวอย่างประโยค

“Liberty, Equality, Fraternity” was one of many mottos used by Revolutionary government. It was only used as the country’s official motto during the Thirtd Republic.

“เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” เป็นหนึ่งในคำขวัญที่รัฐบาลปฏิวัติใช้ แต่มันเพิ่งถูกใช้เป็นคำขวัญของประเทศอย่างเป็นทางการในสมัยสาธารณรัฐที่ 3Revolt (n.) การกบฎ, กบฏ
Revolt (v.) กบฎ, ก่อการกบฎ


หลังการปฏิวัติ กลุ่มขุนนางและชาวชนบทบางส่วนยังคงรวมกำลังกันต่อต้านรัฐบาลปฏิวัติอยู่ เกิดเป็นสงครามกลางเมืองขนาดย่อมที่รุนแรง แต่ฝ่ายปฏิวัติสามารถกำราบกบฏเหล่านี้ได้ในที่สุด

ตัวอย่างประโยค

While the revolutionaries gained support in cities, there are still counter-revolutionary revolts in rural areas.

แม้ฝ่ายปฏิวัติจะได้รับเสียงสนับสนุนตามเมืองต่างๆ ในแถบชนบทยังคงมีกลุ่มกบฎต่อต้านการปฏิวัติอยู่เนืองๆNational Guard (n.) กองกำลังรักษาการณ์แห่งชาติ

กองกำลังรักษาการณ์แห่งชาติ (Garde nationale) เป็นกองกำลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ต่างๆ ระหว่างการปฏิวัติ และไม่ได้ขึ้นกับกองทัพ ปัจจุบันกองกำลังนี้ทำหน้าที่เป็นกองกำลังตำรวจสำรองของฝรั่งเศส

ตัวอย่างประโยค

National Guard was given standard dark blue coats with red collars and white lapels to match the tricolor flag.

กองกำลังรักษาการณ์แห่งชาติสวมชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินเข้มพร้อมปกเสื้อสีแดงและแถบกระดุมสีขาวเพื่อให้เข้ากับธงสามสี Regime (n.) ระบอบการปกครอง, การปกครอง, ระบอบ

ระบอบการปกครองแบบเก่า (Ancien Régime) เป็นการปกครองและสังคมแบบฟิวดัลในฝรั่งเศสที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคกลาง เหล่าเจ้าขุนมูลนายยังคงปกครองที่ดินขนาดใหญ่ในชนบท ชนชั้นที่สำคัญในระบอบนี้คือกษัตริย์ ชนชั้นขุนนาง และนักบวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์มีเสียงมากที่สุดในสภาฐานันดร แม้ว่าผู้แทนของสามัญชาจะมีจำนวนมากกว่าก็ตาม

ตัวอย่างประโยค

Ancien régime has its root in late Medieval administration. Under the regime everybody was considered a subject to the king of France.

ระบอบเก่ามีรากฐานมาจากการปกครองยุคกลางตอนปลาย ภายใต้ระบอบนี้ทุกคนถือเป็นข้าของกษัตริย์ฝรั่งเศสGuillotine (n.) กิโยติน
Guillotine (v.) ประหารด้วยกิโยติน


ชื่อ ‘กิโยติน’ มาจากนายแพทย์ ‘โจเซฟ-อิกนาซ กิโยแตง’ (Joseph-Ignace Guillotin) เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกสมัชชาแห่งชาติผู้ริเริ่มเสนอการประหารรูปแบบใหม่ที่ปลิดชีพอย่างรวดเร็วฉับไวโดยไม่ให้เหยื่อทรมาน

ตัวอย่างประโยค

Threat of foreign invasion played a part that lead to the Reign of Terror, where about 17,000 people were guillotined.

ภัยจากการรุกรานของต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ยุคแห่งความหวาดกลัว ซึ่งมีผู้คนราว 17,000 คนถูกประหารด้วยกิโยตินAssembly (n.) สมัชชา, การประชุม, การชุมนม
Assemble (v.) ประชุม, รวมตัว, ชุมนุม


สามัญชนหรือฐานันดรที่สาม (Third Estate) ในสภาฐานันดร (Estate-General) มักม่ายแพ้ต่อเสียงของขุนนางและนักบวชอยู่เสมอแม้พวกเขาจะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุด กลุ่มสามัญชนจึงจัดตั้งสภาของตนเองขึ้นในนาม ‘สมัชชาแห่งชาติ’ (National Assembly) เพื่อหารือถึงปัญหาต่างๆ กันเอง

ตัวอย่างประโยค

The members of Third Estate assembled in a tennis court nearby Versailles and took the Tennis Court Oath.

เหล่าสมาชิกฐานันดรที่สามต่างรวมตัวกันในสนามเทนนิสใกล้แวร์ซายและได้ประกาศคำปฏิญาณสนามเทนนิสร่วมกันRoyal (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์, ของหลวง
Royalists (n.) ผู้นิยมกษัตริย์, คนนิยมระบอบกษัตริย์, ผู้สนับสนุนกษัตริย์


กลุ่มผู้นิยมกษัตริย์จำนวนมากได้ก่อกบฏต่อต้านรัฐบาลปฏิวัติหลังการประหารหลุยส์ที่ 16 และมารี อังตัวแนตต์ พวกนิยมกษัตริย์ยังได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ ที่กลัวว่าไฟปฏิวัติจะลุกลามมา ไม่ว่าจะอังกฤษ สเปน ออสเตรีย และปรัสเซีย

ตัวอย่างประโยค

Napoleon Bonaparte took command of revolutionary troops and put down Royalists rebels in 1795 when he was only 26.

นโปเลียน โบนาปาร์ตเป็นผู้คุมกองทัพปฏิวัติเข้าปราบกลุ่มกบฏนิยมกษัตริย์ในปี 1795 ขณะที่เขามีอายุเพียง 26 ปีSupreme Being (n.) พระผู้สูงสุด

ช่วงยุคแห่งความสว่างแจ้งทางปัญญา (Age of Enlightenment) นักปราชญ์กลุ่มเทวัสนิยม (Deism) มองว่าสามารถผสานเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ากับแนวคิดเรื่องพระเจ้าได้ พวกเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ออกแบบกฎแห่งจักรวาลและปล่อยให้เป็นไปโดยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของมนุษย์แต่อย่างใด พระเจ้าในรูปแบบนี้เรียกว่า ‘พระผู้สูงสุด’

ตัวอย่างประโยค

Maximilien Robespierre adhere to the Cult of Supreme Being and tried to replace Catholicism with it as the state religion.

มักซิมีเลียง โรเบสปิแอร์เป็นผู้ยึดถือลัทธิพระผู้สูงสุดและพยายามนำลัทธินี้มาเป็นศาสนาประจำรัฐแทนที่นิกายคาทอลิกRepublic (n.) สาธารณรัฐ
Republican (n.) ผู้นิยมสาธารณรัฐ, ผู้สนับสนุนระบอบสาธารณรัฐ
Republican (adj.) นิยมสาธารณรัฐ, เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, ของสาธารณรัฐ


ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสมา ประเทศฝรั่งเศสเคยประกาศตั้งสาธารณรัฐมาทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน โดยสมัยปัจจุบันถือเป็นสาธารณรัฐที่ 5 ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 1958 โดยนายพลชาร์ลส์ เดอ โกลล์ (Charles de Gaulle) เพื่อรับมือกับความวุ่นวายที่ตามมาหลังการปลดแอกอาณานิคมต่างๆ

ตัวอย่างประโยค

While the First Republic has profound impacts on later French history, it lasted only 12 years and ended when Napoleon declared himself Emperor of the French.

แม้สาธารณรัฐที่หนึ่งจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสภายหลัง แต่มันมีอายุเพียง 12 ปีเท่านั้น และสิ้นสุดลงเมื่อนโปเลียนตั้งตนขึ้นเป็นจักรพรรดิของชาวฝรั่งเศส


ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

อ้างอิง :

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
https://www.merriam-webster.com
https://www.britannica.com/event/American-Revolution
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.jacobinmag.com/2015/07/french-revolution-bastille-day-guide-jacobins-terror-bonaparte/
https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/french-revolution/

Comments

Latest Article