English From History

เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ :การสังหารหมู่ชาวยิว

Quick Facts

เมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจเผด็จการโดยสมบูรณ์ในปี 1933 เขาและพรรคนาซีเริ่มกระบวนการ 'กำจัด' ชาวยิวทุกคนที่อาศัยในประเทศ การกำจัดชาวยิวเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากโหมกระพือกระแสความเกลียดชังชาวยิว จับกุมไปยังค่ายกักกันเพื่อทรมานและบังคับใช้แรงงาน แต่มาตรการที่รุนแรงที่สุดคือ การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมระหว่างปี 1941–1945 ซึ่งมีชาวยิวต้องจบชีวิตลงประมาณ 6 ล้านคน
ในปี 1922 ระหว่างที่โยเซฟ เฮลล์ (Josef Hell) นักข่าวชาวเยอรมันกำลังพูดคุยกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนาซี (Nazi Party) ของเยอรมนี เขาถามฮิตเลอร์ว่า

"คุณอยากทำอย่างไรกับพวกยิว ในวันที่คุณมีอำนาจตัดสินใจโดยสมบูรณ์ ?"
"What do you want to do to the Jews once you have full discretionary powers?"

จากท่าทีสุขุมและคิดก่อนพูด ฮิตเลอร์เปลี่ยนเป็นคนละคน เขาละสายตาจากโยเซฟ มองไปยังที่ว่าง และเริ่มพูดตอบอย่างฉะฉานดุดันว่า

"เมื่อผมมีอำนาจจริงๆ ภารกิจแรกและสำคัญอันดับหนึ่งของผม คือการกำจัดพวกยิว ... จนกว่าเยอรมนีจะถูกชำระจนปราศจากพวกยิว"

"Once I really am in power, my first and foremost task will be the annihilation of the Jews ... until all Germany has been completely cleansed of Jews."

เมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจเผด็จการโดยสมบูรณ์ในปี 1933 เขาและพรรคนาซีเริ่มกระบวนการ 'กำจัด' ชาวยิวทุกคนที่อาศัยในประเทศ การกำจัดชาวยิวเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากโหมกระพือกระแสความเกลียดชังชาวยิว จับกุมไปยังค่ายกักกันเพื่อทรมานและบังคับใช้แรงงาน แต่มาตรการที่รุนแรงที่สุดคือ การสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมระหว่างปี 1941–1945 ซึ่งมีชาวยิวต้องจบชีวิตลงประมาณ 6 ล้านคน

English From History เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านประวัติศาสตร์ วันนี้ ขอร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีชื่อในวงการประวัติศาสตร์ว่า ฮอโลคอสต์ (Holocaust).

ปล. อักษรย่อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
n. หมายถึง คำนาม
v. หมายถึง คำกริยา
adj. หมายถึง คำคุณศัพท์Holocaust (n.) ฮอโลคอสต์, การสังหารหมู่ชาวยิว

ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยุโรปใช้คำว่า 'ฮอโลคอสต์' เรียกเหตุการณ์กวาดล้างชาวยิวครั้งใหญ่ ซึ่งปรากฏหลายครั้งในประวัติศาสตร์ แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คำว่าฮอโลคอสต์มักเจาะจงหมายถึงการสังหารหมู่ชาวยิว รวมถึงระบบและอุดมการณ์การสังหารหมู่และข่มเหงชาวยิว โดยมีรัฐบาลนาซีเยอรมนีคอยสนับสนุน ระหว่างปี 1941–1945

คำว่า 'ฮอโลคอสต์' มาจากภาษากรีกว่า 'ฮอลอคัสทอส' (holokaustos) หมายถึงเครื่องเผาบูชา เป็นการเผาร่างสัตว์เป็นเครื่องสังเวยแด่พระเป็นเจ้า (ฮอลอส (holos) แปลว่า ทั้งหมด คัสทอส (kaustos) แปลว่า เผาไหม้) ความหมายโดยนัยจึงหมายถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวถูก 'กวาดล้าง' ให้หายไปจากชุมชนหรือประเทศ.

ตัวอย่างประโยค

The Holocaust was perhaps the most grievous massacre in history.

ฮอโลคอสต์น่าจะเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่น่าสลดใจที่สุดในประวัติศาสตร์Genocide (n.) พันธุฆาต, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

Genocide (พันธุฆาต, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์) หมายถึง การเจตนาฆ่าคนจำนวนมาก โดยดูจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม แนวคิดการเมือง ฯลฯ และหมายจะทำลายล้างคนกลุ่มนั้น

เดือนพฤศจิกายน 1944 ราฟาเอล เล็มคิน (Raphael Lemkin) นักกฎหมายชาวยิวเชื้อสายโปแลนด์ บัญญัติคำว่า Genocide (เจโนไซด์) โดยการประสมคำกรีกว่า 'genos' (เกนอส) แปลว่า ชาติพันธุ์, เผ่า, กลุ่ม และคำละตินว่า 'cide' (ซิเด) แปลว่า การฆ่า เพื่ออธิบายนโยบายของรัฐบาลนาซี ในการกวาดล้างประชากรยิวในยุโรป

ตัวอย่างประโยค

Raphael Lemkin said in the 1949 interview that "I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, then after the Armenians, Hitler took action."

ราฟาเอล เล็มคิน ให้สัมภาษณ์ในปี 1949 ว่า "ผมเริ่มสนใจเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะมันเกิดขึ้นหลายครั้ง มันเกิดขึ้นกับชาวอาร์เมเนีย พอหลังจากชาวอาร์เมเนีย ฮิตเลอร์เป็นฝ่ายดำเนินการ"Concentration camp (n.) ค่ายกักกัน

Concentration camp (ค่ายกักกัน) หมายถึงสิ่งก่อสร้างสำหรับ 'รวมรวบ' (concentrate) และกักขัง แนวคิดเรื่องค่ายกักกันเป็นที่นิยมช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวยุโรปรวบรวมพลเมืองมาอยู่ในค่ายช่วงสงคราม เพื่อตัดโอกาสที่ศัตรูจะใช้พลเมืองเป็นเครื่องมือทำสงครามกองโจร หรือปกป้องประชากรจากการสู้รบ

สมัยนาซีเยอรมนี (1933–1945) รัฐบาลสร้างค่ายกักกันเพื่อคุมขังผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับอุดมการณ์รัฐบาล และผู้ที่รัฐบาลเห็นว่ามีลักษณะ 'ไม่พึงประสงค์' หรือ 'ผิดปกติ' ต่อสังคมเยอรมัน เช่น ชาวยิว ชนกลุ่มน้อย คนพิการ นักโทษการเมือง และคนรักร่วมเพศ

ค่ายกักกันต่างจากเรือนจำ (prison) ตรงที่ค่ายกักกันมีสภาพความเป็นอยู่เลวร้าย และผู้ดูแลค่ายสามารถข่มเหง ทรมาน และฆ่าผู้ต้องขังได้ตามอำเภอใจ ไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรม หรือหลักสากลในการจำกุมหรือควบคุมนักโทษ

ตัวอย่างประโยค

Nazi government built at least 23 major concentration camps, both in Germany and German-occupied Europe.

รัฐบาลนาซีสร้างค่ายกักกันแห่งสำคัญอย่างน้อย 23 แห่ง ทั้งในเยอรมนี และประเทศยุโรปที่เยอรมนีครอบครองAnti-Semitism (n.) ลัทธิต่อต้านยิว, แนวคิดรังเกียจยิว
Anti-Semitic (adj.) ต่อต้านยิว, รังเกียจยิว


Anti-Semitism (ลัทธิต่อต้านยิว, แนวคิดรังเกียจยิว) คือความรังเกียจ การเลือกปฏิบัติ หรือการเป็นศัตรูต่อชาวยิว หรือผู้นับถือศาสนายิว ซึ่งปรากฏในยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณ

อันที่จริง แนวคิดรังเกียจยิวไม่ใช่เรื่องใหม่ในเยอรมนีสมัยฮิตเลอร์ แต่ฮิตเลอร์ต่อต้านยิวอย่างสุดโต่ง เขาเชื่อว่าชาวยิวคือศัตรูตัวฉกาจต่อความยิ่งใหญ่ของชาติเยอรมนี โดยนำพาพรรคนาซีและประชาชนให้รังเกียจและต่อต้านชาวยิวถึงที่สุด จนกว่าชาวยิวคนสุดท้ายจะหายไปจากแผ่นดินเยอรมนี

ตัวอย่างประโยค

Anti-Semitism in WWII-Germany was so strong that the killing of Jews was righteous.

แนวคิดรังเกียจยิวในเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรุนแรงมาก จนการฆ่าคนยิวเป็นเรื่องที่ชอบธรรมForced labor (n.) การบังคับใช้แรงงาน, แรงงานที่ถูกบังคับ

รัฐบาลนาซีใช้ Forced labor (การบังคับใช้แรงงาน, แรงงานที่ถูกบังคับ) คือวิธีทรมานนักโทษที่ได้รับความนิยม นักโทษนาซีที่ไม่ถูกฆ่า จะถูกบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) อย่างทารุณในค่ายกักกัน โดยไม่สนใจสภาพความเป็นอยู่ สุขอนามัย หรือหลักการมนุษยธรรม สภาพร่างกายนักโทษมักซูบผอมและอ่อนแอ และต้องทำงานจนหมดแรงตายไป

ตัวอย่างประโยค

Forced labor of one of the main method for torturing prisoners

การบังคับใช้แรงงาน คือหนึ่งในวิธีหลักในการทรมานนักโทษTo exterminate (v.) กำจัด, ทำลายสิ้น, กวาดล้าง
Extermination (n.) การกำจัด, การทำลายสิ้น,
การกวาดล้าง


To exterminate (กำจัด, ทำลายสิ้น, กวาดล้าง) มักใช้กับการเจตนากำจัด หรือทำลายประชากร (มนุษย์หรือสัตว์) ซึ่งไม่พึงประสงค์ อย่างสิ้นซากและรวดเร็ว

Extermination camp (ค่ายกวาดล้าง), Death camp (ค่ายมรณะ) หรือศูนย์สังหาร (Killing center) คือสถานที่สำหรับสังหารประชาชนโดยนาซี อาจตั้งเป็นเอกเทศ หรือตั้งที่เดียวกับค่ายกักกัน เช่นค่ายเอาช์วิทซ์ และมักใช้วิธีรมแก๊สพิษเพื่อสังหารเหยื่อโดยทันที ก่อนจะกำจัดศพด้วยการเผา

ตัวอย่างประโยค

The Nazi Party aimed to exterminate all Jewish people in Europe.

พรรคนาซีต้องการกำจัดชาวยิวทุกคนในยุโรป

ตัวอย่างประโยคที่ 2

Extermination camps were places for eliminating all unwanted members of society.

ค่ายกวาดล้างคือสถานที่สำหรับกำจัดสมาชิกที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมTo suffer (v.) เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน
Suffering (adj.) ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทุกข์ทรมาน
Suffering (n.) ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน
Sufferer (n.) ผู้เจ็บปวด, ผู้ทนทุกข์, ผู้ถูกทรมาน


แม้คำว่า To suffer และ To torture จะเกี่ยวข้องความทรมาน แต่ To suffer หมายถึงการถูกกระทำให้ทรมาน แต่ To torture หมายถึงการทรมานผู้อื่น หรือวิธีการทรมาน

ตัวอย่างประโยค

Prisoners in the camp would suffer from malnutrition, starvation, exhaustion, diseases, or beatings.

นักโทษในค่ายต้องทรมานจากการขาดสารอาหาร ความอดอยาก ความเหนื่อยล้า โรคภัย หรือถูกทุบตีTo gas (v.) รมแก๊ส
Gassing (n.) การรมแก๊ส


การรมแก๊ส (Gassing) เป็นวิธีการฆ่าคนที่รัฐบาลนาซีมองว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากสังหารเหยื่อได้คราวละมากๆ และรวดเร็ว พวกเขาใช้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) หรือ ซิวคลอน เบ (Zyklon B) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ซึ่งปล่อยแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) เมื่อระเหิด การสูดดมสารทั้งสองมากเกินไปทำให้เสียชีวิตอย่างทรมานภายในไม่กี่นาที

ผู้คุมสามารถรมแก๊สเหยื่อในห้องรมแก๊ส (Gas chamber) ซึ่งสร้างในค่ายกวาดล้าง ก่อนนำซากศพไปเผาทำลาย หรือรมแก๊สในรถตู้รมแก๊ส (Gas van) จนเหยื่อขาดใจตาย แล้วค่อยขับรถไปยังที่ปลอดคนเพื่อฝังกลบ

ตัวอย่างประโยค

Many Jewish victims were killed by gassing.

เหยื่อชาวยิวจำนวนมากถูกฆ่าด้วยการรมแก๊สUndesirable (adj.) ไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ
Undesirable (n.) ผู้ที่ไม่พึงปรารถนา ผู้ที่ไม่มีคนต้องการ


Undesirable (ไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ) ใช้นิยามบุคคลที่พรรคนาซีไม่ต้องการ เพราะมีลักษณะขัดกับอุดมการณ์ หรือค่านิยมของพรรค เช่น เป็นชาวยิว กลุ่มคนรักร่วมเพศ คนสติไม่สมประกอบ หรือคนพิการ

ตัวอย่างประโยค

Torture and death are the destinations for the undesirables in Germany.

ความทรมานและความตายคือจุดหมายของผู้ที่ไม่พึงปรารถนาในเยอรมนีAtrocious (adj.) โหดร้าย, ทารุณ, ป่าเถื่อน
Atrocity (n.) ความโหดร้าย ความทารุณ ความป่าเถื่อน


Atrocity (ความโหดร้าย ความทารุณ ความป่าเถื่อน) สามารถใช้อธิบายการกระทำโหดเหี้ยมระหว่างสงคราม เช่นการสังหารอย่างทารุณ การทรมานนักโทษ หรือการข่มขืนประชาชน เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค

The Holocaust was one of the most severe atrocities committed by the Nazis.

การสังหารหมู่ชาวยิวเป็นหนึ่งในความโหดร้ายที่สุดที่ฝ่ายนาซีกระทำ


เรื่อง : พชร อังคเรืองรัตนา
ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

อ้างอิง :

Gerald Fleming. Hitler and the Final Solution. P. 17.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/introduction-to-the-holocaust

https://www.merriam-webster.com

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page

https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust

Comments

Latest Article