WTF-Homo sapiens

เรื่องราวที่ไม่เคยหมดสิ้นของเผด็จการ ‘อดอล์ฟ ฮิตเลอร์’

Quick Facts

+ หนังสือที่เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั้นมีมากมายหลายเล่ม และผู้เขียนไม่ได้มีแต่ฝั่งชาวเยอรมันเอง แต่กลับมีนักประวัติศาสตร์หรือผู้สนใจประวัติศาสตร์จากหลายประเทศทั่วโลกทำงานค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นผลงานขึ้นใหม่เรื่อยๆ กระทั่งมีการจำแนกแยกประเภทของงานชีวประวัติเกี่ยวกับอดีตผู้นำชาติเยอรมนีเป็นสองฟากฝ่าย
+ ‘Intentionalist’ ฝ่ายที่มองฮิตเลอร์เป็นผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาด ผลักดันให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1933-1945 เป็นไปตามความคิดและอุดมการณ์ของตน ส่วนอีกฝ่าย ‘Structuralist’ นั้นมองการแข่งขันและกลุ่มการแข่งขันในระบอบสังคมนิยมแห่งชาติว่ามากขึ้นหรือน้อยลงตามน้ำหนักทางการเมืองของฮิตเลอร์
ล่าสุดมีผลงานหนังสือชีวประวัติของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ‘Hitler: A Global Biography’ ความหนากว่า 1,000 หน้า ปรากฏออกมาอีกเล่มเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีกลาย เป็นผลงานการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวไอริช ชื่อ เบรนดัน ซิมม์ส (Brendan Simms) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของโลกที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเด็นหลักที่ซิมม์สหยิบยกมาเขียนคือ แรงผลักดันของฮิตเลอร์ในนโยบายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์รัก-เกลียดชนชาติแองโกล-อเมริกา มันไม่ใช่ความเกลียดกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียตที่เป็นชนวนให้เกิดสงครามและการทำลายล้าง หากเป็นการวัดความแข็งแกร่งของเยอรมนีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ กับบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา
.
.
แองโกล-อเมริกาในสายตาของฮิตเลอร์
.
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์รู้สึกชื่นชมและเคารพในประสบการณ์ของเขาที่ได้จากช่วงปี 1914-1918 และมักกล่าวถึงความดื้อรั้นของอังกฤษซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากภาพที่เขาเห็นระหว่างอยู่ในสมรภูมิรบที่แนวหน้า
.
แม้แต่การต่อต้านชาวยิวก็ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังชาวยิวเป็นหลัก หากเกิดจากการแข่งขันกับ ‘ทุนนิยมโลก’ ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า ที่นั่นมีชาวยิวอยู่ในระดับผู้กุมอำนาจ นั่นคือประเด็นหลักของเบรนดัน ซิมม์ส ที่หยิบยกเอามุมมองของฮิตเลอร์และแรงจูงใจของเขามาประเมินใหม่
.
ชีวประวัติของฮิตเลอร์ที่ลึกซึ้งจากหลายแหล่งข้อมูล ส่วนใหญ่เสนอมุมมองที่แตกต่างกันในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ที่นับว่าเป็นงานมาตรฐานนั้น ยังคงเป็นผลงานเขียนชีวประวัติฮิตเลอร์สองเล่มของนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ เอียน เคอร์ชอว์ (Ian Kershaw) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1998 และ 2000 ในหนังสือสองเล่มนั้นผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮิตเลอร์และชาวเยอรมันเป็นหลัก และเปลี่ยนจากการขัดขวางเขากลายเป็นปูทางเพื่ออุดมการณ์สังคมนิยมแห่งชาติ ตามทฤษฎีของเคอร์ชอว์
.
ก่อนและหลังเอียน เคอร์ชอว์ยังมีนักเขียนชีวประวัติ ทั้งในเยอรมนีและชนชาติอื่น ต่างจัดลำดับความสำคัญตามทัศนะของตนเอง ตั้งแต่ปี 1973 โยอาคิม เฟสต์ (Joachim Fest) นักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมัน (ผู้เขียน ‘Der Untergang’ ที่ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ‘Downfall’) ก็เคยรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับฮิตเลอร์ เขียนเป็นหนังสือ ‘Hitler. Eine Biographie’ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานมาตรฐานมาแล้ว รวมทั้งยังเป็นหนังสือขายดี แต่ต่อมากลับมีคนพบข้อผิดพลาดร้ายแรงในงานค้นคว้าของเฟสต์ นั่นเพราะเขาเชื่อมั่นในข้อมูลคำบอกเล่าของอัลแบร์ต ชเปร์ (Albert Speer) อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของฮิตเลอร์มากจนเกินไป ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับโฮโลคอสต์นั้น เฟสต์ก็กล่าวถึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
.
ถึงอย่างนั้นก็ตาม ผลงาน ‘Hitler. Eine Biographie’ ของโยอาคิม เฟสต์ก็ยังได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์และนักวิจารณ์ว่า เป็นหนึ่งใน ‘ชีวประวัติฮิตเลอร์ที่สำคัญ 7 เล่ม’  
.
.
ภาพที่แท้จริงของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
.
ตราบถึงปัจจุบันยังมีการโต้แย้งและตีความกันว่า ระบบสังคมนิยมแห่งชาติ (นาซี) ภายใต้ฮิตเลอร์และพรรคพวกประสบความสำเร็จได้อย่างไร นักวิชาการบางคนเคยตั้งคำถามว่าฮิตเลอร์มีความรับผิดชอบในแง่ของนักการเมืองที่มีเหตุผลหรือไม่ รวมถึงสิ่งพิมพ์จำนวนมากมีการเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพจิตใจของฮิตเลอร์
.
ภายหลังหนังสือ ‘Hitler: A Global Biography’ ปรากฏออกมา หนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดียนได้วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับประเด็นหลักของหนังสือ เรื่องการกระทำของฮิตเลอร์ที่ยึดติดกับจักรภพอังกฤษและสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นเบรนดัน ซิมม์สยังยอมรับฮิตเลอร์ว่าเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ อันมีโครงสร้างทางปัญญาที่ชัดเจน ไม่ใช่คนต่อต้านสังคมเพราะขาดความเชื่อมั่นหรือหลงตัวเอง
.
เนชันแนล รีวิว-นิตยสารออนไลน์แนวอนุรักษ์นิยม วิจารณ์งานของซิมม์สอย่างนุ่มนวลกว่านั้นว่า แม้มุมมองเกี่ยวกับอเมริกาของฮิตเลอร์ในความคิดของซิมม์สจะไกลเกินไป แต่หนังสือของเขาก็ยังมีคุณค่าสำหรับการอ่าน และแม้จะไม่ใช่ ‘ฮิตเลอร์ทั้งหมด’ อย่างที่ซิมม์สพยายามรวบรวมเป็นภาพให้เห็น
.
นอกจากซิมม์สจะให้ความสำคัญกับมุมมองของฮิตเลอร์ที่มีต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมถึงมองว่าฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตหาได้มีบทบาทหรืออันตรายแต่อย่างไรสำหรับฮิตเลอร์แล้ว ในความเห็นของซิมม์สยังเชื่อว่า ฮิตเลอร์คิดเชิงลบอย่างมากเกี่ยวกับชาวเยอรมันส่วนใหญ่ แม้กระทั่งหลังปี 1933 เหตุเพราะฮิตเลอร์ยังรู้สึกได้ถึงความยากจนและความเขลาของตนเองในอดีตอย่างเจ็บปวด สองปีก่อนสงครามปะทุขึ้น ฮิตเลอร์เลิกสนใจที่จะเปรียบเทียบมาตรฐานชีวิตของคนในชาติกับชนชาติแองโกล-อเมริกาไปแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 1937 ฮิตเลอร์ยอมรับเองว่า อย่างไรเสียมาตรฐานชีวิตของชาวเยอรมันก็สู้อเมริกาไม่ได้
.
ส่วนความคิดการต่อต้านยิวของฮิตเลอร์นั้น มีพื้นฐานจากความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งต่อทุนนิยมมหาอำนาจโลกของสหรัฐอเมริกา 
.
.
ความฝันของฮิตเลอร์ที่จะสร้างเยอรมนีให้เป็นมหาอำนาจโลกแบบอเมริกา
.
ฮิตเลอร์มีความคิดและความทะเยอทะยานเพียงอย่างเดียวมาเป็นเวลานานแล้ว นั่นคือ การสร้างเยอรมนีให้กลายเป็นมหาอำนาจในยุโรป เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับสหรัฐอเมริกา เบรนดัน ซิมม์สเชื่อว่า เป้าหมายของฮิตเลอร์ไม่ใช่การครอบงำโลก แต่เพื่อความอยู่รอดของชาติ
.
ท้ายที่สุด กลยุทธ์ทั้งหมดของฮิตเลอร์คือ การใช้ภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์มาสร้างอิทธิพลทางการเมืองกับเยอรมนี ยุโรป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแองโกล-อเมริกา
.
และนั่นคือทฤษฎีที่ฟังดูกล้าหาญของเบรนดัน ซิมม์ส ให้นักประวัติศาสตร์ได้ทำการโต้แย้ง และสืบค้นหาความจริงกันต่อไป.
.
.
หมายเหตุ : ลิสต์รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับชีวิตประวัติฮิตเลอร์ที่สำคัญ 7 เล่ม

1.‘Hitler 1889-1936’ เขียนโดย เอียน เคอร์ชอว์ (Ian Kershaw) 

2.‘Hitler 1936-1945’ เขียนโดย เอียน เคอร์ชอว์ (Ian Kershaw)

3.‘Adolf Hitler: Biografie eines Diktators’ เขียนโดย ฮานส์-อูลริช ทาแมร์ (Hans-Ulrich Thamer)

4.‘Hitler. Eine Biographie’ เขียนโดย โยอาคิม เฟสต์ (Joachim Fest)

5.‘Adolf Hitler: Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit – Ein Mann gegen Europa’ เขียนโดย คอนราด ไฮเดน (Konrad Heiden)

6.‘Adolf H. Lebensweg eines Diktators’ เขียนโดย โทมาส ซันด์คืห์เลอร์ (Thomas Sandkühler)

7.‘Hitlers Judenhass’ เขียนโดย ราล์ฟ เกออร์ก รอยต์ (Ralf Georg Reuth)
.
อ้างอิง:

https://www.dw.com/de/brendan-simms-hitler-biografie-neuer-blick-auf-den-diktator/a-52688653

https://www.theguardian.com/books/2019/sep/27/hitler-only-the-world-was-enough-and-hitler-a-life-review

https://www.nationalreview.com/magazine/2020/03/09/two-new-biographies-reexamine-hitler/

https://www.welt.de/geschichte/article191698311/Diktator-und-Daemon-Das-sind-die-sieben-wichtigsten-Hitler-Biografien.html
.
.
เรื่อง : บุญโชค พานิชศิลป์
ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข

/////////////////

Comments

Latest Article