Oriental Way

ความยากแค้นของสวาซิแลนด์

Quick Facts

ประเทศสวาซิแลนด์ (Swaziland) เปลี่ยนชื่อเป็น เอสวาตินี (eSwatini) ในเดือนเมษายน 2018 เพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปีหลังได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคม
ดินแดนแห่งนี้ถือเป็น Absolute monarchy (ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์) แห่งสุดท้ายของทวีปแอฟริกา ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระราชาธิบดีเอมสวาติที่ 3 ผู้ถือศาสนาคริสต์อีวานเจลิคอลผสมกับความเชื่อท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศดูเหมือนจะทำให้ผู้คนไม่พอใจมากกว่า เพราะภารกิจเร่งด่วนไม่น่าจะใช่เรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศ แต่เป็นเรื่องปากท้องประชาชน


กษัตริย์เอมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์และอดีตประธานาธิบดีจาคอบซูมาของแอฟริกาใต้ ที่มาของภาพ


อาณานิคมในทวีปแอฟริกา (Scramble for Africa)

สวาซิแลนด์อยู่ทางใต้ของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนซึ่งถูกตัดแบ่งหลังจากตัดแบ่งเจรจาพื้นที่เข้าขูดรีดผลประโยชน์ในนามอาณานิคมในทวีปแอฟริกา (Scramble for Africa) ระหว่างมหาอำนาจยุโรปในช่วงปี 1881-1914

อาณานิคมในทวีปแอฟริกานี้เป็นการเจรจากันในกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งพัฒนาการทุนนิยมก้าวหน้าในระดับต่างๆ กัน ประกอบด้วยสหราชอาณาจักร เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส และสเปน จนในที่สุดพบว่าการตัดแบ่งผลประโยชน์กันให้ชัดเจนจะช่วยประหยัดต้นทุนจากการรบพุ่งขัดแย้ง

ผลของการเจรจานี้คือ การประชุมที่เบอร์ลินในปี 1884 ระหว่างตัวแทนของผู้เข้าร่วมและตัดแบ่งพรมแดนของบริเวณต่างๆ ตามแต่ที่เจ้าอาณานิคมต้องการ โดยสวาซิแลนด์ตกเป็นของอังกฤษ มีพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโมซัมบิกและรายล้อม
โดยแอฟริกาใต้ โดยสวาซิแลนด์เป็นประเทศไม่มีทางออกทางทะเล มีประชากรราว 1.3 ล้านคน ถือว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา


ความไม่เท่าเทียมและประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21

การที่ประเทศหนึ่งจะปกครองระบอบ Absolute monarchy ในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะทุนนิยมก้าวหน้าไปมากแล้ว เกิดกลุ่มนายทุนต่างๆ หลากหลายมากมายในสวาซิแลนด์ แต่แรงตึงเครียดขัดแย้งทางสังคมนั้นก็ดำรงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย แม้สังคมได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากระบอบเก่า และปรากฏออกมาเป็นความไม่เท่าเทียมอย่างสาหัส คนจนและคนรวยมีช่องว่างห่างไกลกันอย่างลิบลับ

ทรัพยากรของประเทศกระจุกอยู่กับหน่วยงานที่โคจรรอบ Absolute monarchy โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปราบปรามแรงต่อต้าน โดยเฉพาะที่มาจาก People’s United Democratic Movement (Pudemo) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองและไม่ได้รับอนุญาตให้หาเสียงมาหลายสิบปีแล้ว

งบประมาณของประเทศ 5% ไปอยู่กับกองกำลังตำรวจ ส่วนงบประมาณอีก 8% ทั้งหมดของประเทศ ก็หมดไปกับกองทัพ รวมถึงข้าราชการและทบวง กระทรวง กรมต่างๆ

มีบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่ส่งผลต่อนโยบายมหภาคของประเทศ เช่น ไต้หวันให้เงินช่วยเหลือสวาซิแลนด์เป็นจำนวนสูงมาก คือ 1.3 ล้านดอลลาห์สหรัฐ 

แอฟริกาใต้ถือว่าเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแอฟริกาใต้จึงส่งผลต่อสวาซิแลนด์ ในช่วงสงครามต่อต้านแบ่งแยกสีผิว (Apartheid) กองกำลังของพรรค ANC ลี้ภัยไปหลบอยู่ที่สวาซิแลนด์ ในขณะเดียวกัน ชาวผิวขาวที่ไม่สนใจโลกใดๆ ก็หลบความวุ่นวายของความขัดแย้งในแอฟริกาใต้ไปฝังตัวใช้ชีวิตตามผับตามบาร์อยู่ในย่านท่องเที่ยวของสวาซิแลนด์ก็มีให้เห็นทั่วไป และตกทอดมาเป็นย่านของคนขาวจนถึงปัจจุบัน


น้ำตาลและน้ำตาของคนจนสวาซิแลนด์

ดูเหมือนว่ายกเว้นคนขาวและชนชั้นอภิสิทธิ์ คนสวาซิแลนด์ที่เหลือทั้งหมดจะตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากลำบน

ตามตัวเลขของ UNAIDS และ World Bank ประชากรสวาซิแลนด์ 63% อยู่ภายใต้เส้นความยากจน ส่วนอีก 26% ติดเชื้อเอดส์ ประชากรวัยทำงาน 28% ตกงาน ส่วนอีก 200,000 คนมีชีวิตจากเงินและความช่วยเหลือขององค์กรนานาชาติเท่านั้น ส่วนอายุคาดเฉลี่ยของคนสวาซิแลนด์ก็ต่ำเพียง 49 ปีเท่านั้น

เศรษฐกิจหลักของสวาซิแลนด์นั้นเกี่ยวพันกับน้ำตาล ประเทศเล็กๆ แห่งนี้ผลิตน้ำตาลเป็นอันดับที่ 4 จากทั้งหมดของแอฟริกาทีเดียว รายได้จากการส่งออกน้ำตาลจึงสูงถึง 18% จาก GDP ทั้งหมด

น้ำตาลจึงเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศ และมีแรงงานที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำตาลอยู่ถึงเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

เพราะฉะนั้นเราสามารถดูสภาวะความเป็นไปของประเทศผ่านอุตสาหกรรมน้ำตาลได้

สภาวะความเป็นไปดูจะดีสำหรับผู้ผลิต แต่เลวร้ายสำหรับแรงงาน มีการใช้แรงงานเด็กเป็นปกติ และชั่วโมงการทำงานโดยปกติสูงถึง 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 12 ชั่วโมง

สวาซิแลนด์ถือเป็นซับพลายเออร์ใหญ่ให้กับบริษัทโคคา โคลา ซึ่งมีความเชื่อมโยงเส้นสายกับคนในของชนชั้นนำสวาซิแลนด์ บริษัทโคคา โคลาจึงได้รับการงดเว้นภาษีอย่างมหาศาล

หนักไปกว่านั้นคือ สหภาพยุโรป ผู้ซึ่งประกาศตนว่าจะเป็นผู้ปกป้องสิทธิมนุษย์ชนเป็นผู้รับซื้อน้ำตาลจากสวาซิแลนด์มากกว่าใคร คือ 40% ของการผลิตทั้งหมดของสวาซิแลนด์

ผู้ที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ ท้าทายก็จะถูกปิดปาก จับกุมคุมขัง อย่างนาย William K. Mkhaliphi เจ้าของไร่อ้อยขนาดเล็ก อายุปาเข้าไป 84 ปีแล้ว เขาเรียกร้องให้โลกเลิกซื้อน้ำตาลจากสวาซิแลนด์ เพราะมีการใช้แรงงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผลคือเขาถูกกลั่นแกล้งกดดันจากบริษัทน้ำตาลใหญ่ จนอยู่ไม่ได้ เขาต่อสู้กับอำนาจมืดจนกระทั่งถูกขู่ฆ่า ถูกจับจากข้อหาเท็จต่างๆ นานา นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ ของความทุกข์ระทมของชาวไร่อ้อยและแรงงานน้ำตาลอื่นๆ

ในปี 2016 เกิดภัยแล้ง ชาวบ้านได้รับผลกระทบถ้วนหน้า เศรษฐกิจสะดุดจนถึงปัจจุบันการเลือกตั้งและอนาคตที่ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลง

ในต้นปี 2018 เกิดการประท้วง ต้องการให้รัฐจัดการเลือกตั้งขึ้นเสียที พวกเขาถูกปราบปรามโดยกองกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

18 สิงหาคม 2018 มีการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศการห้ามหาเสียง และจะมีการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน

ผลของการเลือกตั้งดูเหมือนว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะผู้ที่ครองอำนาจก็คือชนชั้นนำที่วนเวียนอยู่กับการคอร์รัปชันทรัพยากรแผ่นดินสวาซิแลนด์นั่นเอง

แต่บนท้องถนนและหนทางกฎหมาย นักเคลื่อนไหวก็ต่อสู้ไม่ลดละ นอกจากนี้ยังมีความพยายามให้แอฟริกาใต้ภายใต้ประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa เข้าแทรกแซงสวาซิแลนด์เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบอีกด้วย.

ภาพประกอบ : เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข


อ้างอิง :
- BBC News, April 2018
- Le Monde Diplomatique, October 2018


 

Comments

Latest Article