Oriental Way

ชนตาวิมุกตีเประมุนา (JVP) กับการปกป้องพุทธศาสนาด้วยอาวุธ

นอกเหนือจากประเทศพม่า ที่มีการจัดองค์กรพุทธศาสนาในการลุกขึ้นเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีอุดมการณ์ต่อต้านชาวมุสลิมอย่างชัดเจน ดังเช่นเช่นองค์กร 969 movement ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว หากเราดูตัวอย่างประเทศที่มีผู้นับถือพุทธเถรวาทเป็นประชากรส่วนใหญ่เช่น ศรีลังกา เราจะเห็นการก่อตัวขององค์กรที่ชูธงอุดมการณ์พุทธมาก่อนหน้าหลายสิบปี ประเทศศรีลังกามีประวัติการต่อสู้ทางศาสนามายาวนานและดูจะยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศพุทธศาสนาเถรวาททั้งหมด


พระวีระธู ผู้นำของ 969 Movement

วันนี้จะพูดถึงองค์กร “ต้นแบบ” ซึ่งจับอาวุธต่อสู้ด้วยพุทธศาสนา

ชนตาวิมุกตีเประมุนา (Janata Vimukti Peramuna) หรือ JVP ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960s อาจกล่าวได้ว่า JVP เกิดใหม่ถึงสามครั้ง ครั้งแรกคือช่วงทศวรรษดังกล่าวนี้ เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ชนตาวิมุกตีเปรามุนานี้นำโดย ปาทาบันทิ ดอน นันทะสิระ วิชัยวีระ (Patabandi Don Nandasira Wijeweera) ผู้ใช้ชื่อจากตำนานนักรบของชาวพุทธสิงหลว่า
โรหนะ วิชัยวีระ (Rohana Wijeweera) ซึ่งต่อต้านชาวทมิฬในยุคก่อนอาณานิคม เขาเกิดและเติบโตในเมืองโกตเตโกดา (Kottegoda) ทางใต้สุดของประเทศ เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ระดับล่างของ
พรรคคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1960 เข้าสอบชิงทุนได้ไปเรียนแพทย์ที่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย แต่ต้องเดินทางกลับเพราะปัญหาสุขภาพ จากนั้นเขาไม่กลับไปเรียนต่อที่สหภาพโซเวียต เพราะว่าได้ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์สายปักกิ่งแล้ว ในปี ค.ศ. 1967 โรหะนะ วิชัยวีระและสหาย ซื้อฟาร์มไก่ในเมืองคิรินดา (Kirinda) ทางเหนือของมะตะระ (Matara) เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการ และ
ณ สถานที่นี้เองโรหะนะ วิชัยวีระ ได้ประกาศอุดมการณ์การเคลื่อนไหวของเขาผ่านแถลงการณ์ห้าฉบับ
(The Five Lectures) โดยมีใจความหลักได้แก่ อันตรายของการขยายอิทธิพลจากอินเดีย เศรษฐกิจแบบอาณานิคมใหม่ของศรีลังกา ความล้มเหลวของรัฐบาลหลังเอกราชที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชาวศรีลังการวมทั้งวิพากษ์ยุทธศาสตร์ของผู้นำมาร์กซิสต์รุ่นเก่าสำหรับโรหะนะ วัชยวีระแล้วเป้าหมายของ
ชนตาวิมุกตีเปรามุนาคือการปฏิวัติทางสังคมที่นำโดยชาวสิงหลและเพื่อชาวสิงหล โดยเขามีรูปแบบของสังคมแบบจีน คิวบา และแอลเบเนีย


สัญลักษณ์ของ 969 Movement ที่มาของภาพ

เกิดครั้งที่ 1
JVP ได้นำมวลชนลุกฮือในปี ค.ศ. 1971 โรหะนะ วิชัยวีระเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยม และเขาพาคนยากจนเด็กหนุ่มสาวขึ้นเผาทำลายอาคารบ้านเรือน จับอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐเนื่องจาก ไม่ว่ารัฐบาลไหนต่างก็เห็นผลประโยชน์ของชนชั้นนำเป็นหลักเท่านั้น

โดยคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเป็นคนหนุ่มสาวยากจน ที่ไม่มีโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
พระสงฆ์ที่มีพื้นเพมาจากความยากจน จับอาวุธเพื่อสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายสถานที่ราชการ

การลุกฮือของ JVP ในปี ค.ศ. 1971 นั้นจบลงด้วย รัฐบาลภายใต้นางสิริมาโว บันดารานายเก สังหารผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน


โรหนะ วิชัยวีระ 1943-1989 ที่มาของภาพ

เกิดครั้งที่ 2
การเกิดของ JVP ครั้งที่สอง คือในช่วงสิงหาคม ค.ศ. 1981 ถึงมกราคม ค.ศ. 1990 พวกเขาลุกฮือขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ยังถูกปรับหนักกว่าเก่าโดยรัฐบาลของนายเปรมทาส ซึ่งตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการมีผู้ถูกสังหารกว่า 20,000 คน ในจำนวนนี้มีพระสงฆ์กว่า 1,000 รูปที่มรณภาพไป

จากการปราบปรามใหญ่ครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลของนายเปรมทาสห้าม JVP เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก

เกิดครั้งที่ 3
การห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองทำให้สมาชิกและผู้สนับสนุน JVP ดำเนินการใต้ดิน และในช่วงการเคลื่อนไหวใต้ดินนี้ JVP ก็สามารถหาฐานผู้สนับสนุนในชนบทได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีพระสงฆ์เข้าร่วมอีก คราวนี้เป็นพระสงฆ์ที่มีการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆ

การเกิดครั้งที่ 3 ของ JVP ในช่วงทศวรรษ 1980 นี้ ถือว่าทำให้ JVP เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวภายใต้อุดมการณ์พุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ

JVP จะถือว่าการต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินแม่ (ศรีลังกา) เอาไว้จนตัวตาย ถือว่าเป็นภารกิจสูงสุดของ
พุทธศาสนา และพระสงฆ์จะเป็นผู้ร่วมในการปกป้องแผ่นดินแม่นี้

ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1980 JVP ลอบสังหารนักการเมือง ปัญญาชน และผู้ที่ไม่สนับสนุนวาระทางการเมืองของตน


การปราศัยระหว่างการลุกฮือของ JVP ในปีค.ศ.1971 ที่มาของภาพ

พระสงฆ์ผู้สนับสนุน JVP
เป็นที่น่าสนใจว่าพระสงฆ์ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ JVP มีจำนวนมาก อายุจะอยู่ในช่วง 15-20 ปี และมีความเห็นร่วมว่า การเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุน JVP ก็คือหน้าที่ของภิกษุอย่างแท้จริง


การเผาทำลายโดย JVP ที่มาของภาพ

JVP และบทบาทกดดันทางการเมือง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา JVP มีอิทธิพลทางการเมือง เนื่องจากตนมีฐานสนับสนุนในชนบทกว้างขวาง JVP เข้าร่วมแข่งขันการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2004 และได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในฐานะพรรคที่ได้รับเสียงถึงลำดับที่สองในคณะพรรคร่วมรัฐบาล


พระสงฆ์เข้าร่วมต่อตานรัฐบาลในทศวรรษ1980 ถูกทำร้ายโดยทหาร ที่มาของภาพ

ในปี ค.ศ. 2010 JVP ลงเลือกตั้งอีกแต่คราวนี้พ่ายแพ้ ในปี ค.ศ. 2015 JVP ก็ยังคงเป็นฝ่ายค้านหากแต่ด้วยความไม่แน่นอนทางการเมือง JVP ก็เป็นหนึ่งในพลังทางการเมืองที่ประมาทไม่ได้ ศรีลังกาเป็นตัวอย่างสำคัญที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นทีเดียว

Comments

Latest Article