News

Media

The Nuremburg Trials 'พิพากษานาซี'

20 พฤศจิกายน 1945 ณ ศาลสถิตยุติธรรม เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน การพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์